Elektrotechniek
4 maart 2021

Isolatieweerstandtester PV-Isotest

voor PV-installaties tot 1.500 VDC

In menig PV-installatie is heel veel draad en kabel verwerkt. Al deze geleiders moeten goed geïsoleerd zijn, want door de steeds hoger wordende spanningen in de installatie neemt de kans op doorslag alleen maar toe. De gebruikte bekabeling moet dan ook aan hoge eisen voldoen om jarenlang in weer en wind goed te blijven functioneren. Regelmatig controleren of de isolatie nog aan de norm voldoet, kan veel ellende voorkomen. Maar hoe doe je dat snel en gemakkelijk in een installatie met vele panelen?

Onlangs kon de firma Solisplan de PV-installatie opleveren die te vinden is op het dak van het nieuwe distributiecentrum van Van Cranenbroek te Budel. Er zijn 6.000 zonnepanelen geïnstalleerd, wat maar liefst goed is voor 1,8 megawattpiek. Dit zorgt ervoor dat er per jaar ca. 1,7 miljoen kWh elektriciteit kan worden opgewekt. Voor dit project leverde Helukabel 60 km SOLARFLEX-X kabel en daarnaast de HELUTHERM145 kabel voor de aarding.

Afbeelding
Afbeelding 1. De PV-installatie op het dak van het nieuwe distributiecentrum van Van Cranenbroek te Budel met bekabeling van Helukabel.

De SOLARFLEX-X kabel staat al jaren garant voor een veilige verbinding van zonnepanelen. Deze kabel wordt vaak bij grote solar-projecten gebruikt en voldoet aan de TÜV- en VDE-keurmerken. Ondanks dat het hier gaat om een kwaliteitskabel, kunnen er in de isolatie zwakke plekken ontstaan. Oorzaken hiervoor kunnen heel divers zijn. Dit kunnen fabricagefo

uten zijn, maar door de kwaliteitscontrole bij het maken van de kabel zal dat een zeldzaamheid zijn. Veel eerder ligt de oorzaak bij de mens of de invloeden van weer en wind. Waar de oorzaak ook ligt, maakt niet uit. Zolang een optredend probleem maar tijdig gesignaleerd wordt, ontstaan er geen gevaarlijke situaties.
Nu zal het duidelijk zijn dat bij een installatie zoals die op het dak van Van Cranenbroek het heel lastig en vooral tijdrovend is om geregeld de isolatiewaarde van alle bekabeling te controleren. Op het oog alle kabels controleren is onmogelijk omdat er ook kabels onder de panelen door lopen die eenvoudig te volgen zijn (afbeelding 1). Een slim meetinstrument kan dan uitkomst bieden.

Technologie verandert
Bij het ontwerp en de productie van installaties wordt steeds meer rekening gehouden met de toename van de nominale spanning, waarbij strings tot 30% langer worden voor een hoger gegenereerd vermogen en tegelijkertijd een kleiner aantal componenten. Dit alles wordt gedaan voor het verminderen van het energieverlies (BoS) tot 30%, terwijl de winstgevendheid wordt verbeterd.
Op deze manier wordt een toenemend aantal fotovoltaïsche installaties gerealiseerd met een nominale spanning in de buurt van 1.500 VDC, met het oog op het maximaliseren van alle relevante voordelen. Tegelijkertijd vallen dergelijke installaties nog altijd onder de classificatie laagspanningssystemen.

Afbeelding
Afbeelding 2. De verschillende testen die met de PV-Isotest uitgevoerd kunnen worden.

PV-Isotest
De PV-Isotest van HT Instruments is een instrument voor het testen van de isolatieweerstand bij PV-installaties. Het toestel biedt een testspanning tot 1.500 V DC en test de veiligheid van de installatie volgens IEC/EN62446 en SCIOS scope 12 (TD18). De PV-Isotest meet en beoordeelt de isolatieweerstand van de actieve geleiders van een paneel, string of volledig fotovoltaïsch veld, zonder gebruik te moeten maken van een externe schakelaar om de positieve en negatieve aansluitingen kort te sluiten (afbeelding 2). Met een enkele test worden de isolatieweerstandwaarden van zowel de negatieve als positieve zijde van het veld weergegeven, waarmee de gebruiker de mogelijke fout gemakkelijk kan lokaliseren.

Afbeelding
Afbeelding 3. Met de GFL-functie wordt aangegeven waar het probleem in de installatie zit.

Het instrument beschikt ook over diagnostische functies zoals de Diëlektrische Absorptie Ratio (DAR) en Polarisatie Index (PI), waarmee de huidige staat van de isolatie kan worden bepaald. Met de GFL-functie ((Ground Fault Locator) kan de locatie van de lage isolatieweerstand worden gevonden in een string van PV-panelen. Op het display van het instrument is exact te zien waar de zwakke plek zich in de string bevindt (afbeelding 3). Voor het testen van een installatie met 6000 panelen, zoals hiervoor omschreven, is deze functie echt een uitkomst. Zonder GFL-functie kan een fout in de isolatie nooit of met heel veel moeite gevonden worden.

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van Euro-Index b.v.
Meer nieuws over Elektrotechniek
Meer nieuws over overige meetinstrumenten
Meer nieuws over Test- en meetinstrumenten
Meer nieuws over zonnepanelen en windenergie