Bedrijven

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

ABB-sensor detecteert broeikasgassen vanuit de ruimte

Een door ABB geproduceerde optische sensor is succesvolle gelanceerd aan boord van satelliet Hugo van GHGSat, dat diensten aanbiedt op het gebied van de detectie van broeikasgassen vanuit de ruimte. De sensor kan methaanemissies vanuit de ruimte in kaart brengen met een resolutie die 100 keer hoger is dan van andere sensoren.

Waar voorheen alleen grotere regio’s konden worden onderzocht, maakt de grotere granulariteit het nu voor het eerst mogelijk om de bron van emissies te identificeren. Nog eens negen eenheden zijn momenteel in productie bij ABB, en zullen tegen het einde van 2022 gelanceerd worden. De ruimte biedt de ideale locatie om emissies grensoverschrijdend te traceren en kwantitatief te rapporteren over verbeteringen. De ABB-sensoren zullen waardevolle inzichten opleveren die overheden en industrieën over de hele wereld in staat zullen stellen hun doelstellingen met betrekking tot het reduceren van emissies te halen en de negatieve invloed op de opwarming van de aarde te verminderen. Met zijn betrokkenheid bij de Canadese SCISAT-missie en de Japanse reeks GOSAT-satellieten, loopt ABB al meer dan twee decennia voorop op het gebied van de detectie van broeikasgassen vanuit de ruimte. De SCISAT-sensor volgt subtiele veranderingen in de samenstelling van de aardatmosfeer op lange termijn. Weerbureaus over de hele wereld baseren hun voorspellingen op ABB-apparatuur die aan boord van de Amerikaanse National Oceanographic and Atmospheric Administration weersatellieten.

Meer nieuws van ABB
Meer nieuws over Bedrijven
Meer nieuws over Onderzoek, ontwikkeling en innovatie