Goede IoT-strategie van levensbelang

Omdat het Internet of Things (IoT) de huidige economische orde op zijn kop dreigt te zetten en organisaties dwingt tot nadenken over innovatieve manieren om hun strategie en bedrijfsprocessen aan te passen, is het belangrijk dat ondernemers en bestuurders zich ervan bewust worden dat IoT een strategisch vraagstuk is en niet alleen een kwestie van technologie.

Om dit bewustzijn te vergroten en om directies te helpen bij het bepalen van hun IoT-strategie hebben Boban Vukicevic (managing director van Comgate) en Bob Emmerson (publicist op het gebied van M2M en IoT) het boek ‘Implementing the Internet of Things – Strategy, Implementation and Considerations’ uitgebracht. Daarin beschrijven de auteurs onder andere de kansen, bedreigingen en valkuilen van het Internet of Things; waarom een heldere strategie nodig is en IoT niet kan worden overgelaten aan IT-managers alleen; dat het bepalen van IoT-hotspots die voortvloeien uit de bedrijfsstrategie cruciaal is voor succes; een stappenplan om tot een heldere strategie en IoT-hotspots te komen; IoT use-cases; IoT-achtergrondinformatie over technologie, beveiliging en privacy. Hoewel het boek niet de ambitie heeft om de technische aspecten van IoT tot in detail toe te lichten, geven de auteurs een duidelijk overzicht van de belangrijkste onderdelen van IoT technologie, beveiliging en privacy-vraagstukken. Het belang van IoT-ontwikkelingen kan niet genoeg benadrukt worden, maar wat echt telt, is niet de omvang van de markt maar de voordelen die het een bedrijf kan brengen op korte, middellange en lange termijn. Wat nodig is, is een doordachte IoT-strategie die afgestemd is op de bedrijfsdoelstellingen. (ISBN: 9789492460219; prijs 9,99 euro; Engelstalig.)

Einstein Books
(070) 416 1659
www.einsteinbooks.nl