Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Politiek

Miljoenen voor agro- en foodtechnologie

Wagenings onderzoek aan slimme land- en tuinbouwrobots krijgt 12 tot 17 miljoen euro uit het NXTGEN HIGHTECH programma. De bijdrage uit het Nationaal Groeifonds van het ministerie van Economische zaken en klimaat moet een flinke impuls geven aan de agrifoodtechnologie.

In de wereld is Nederland de derde grootste exporteur van machines in de argi- en foodtechnologie. Ook in de toekomst willen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hier een leidende rol in blijven spelen. Om dit mogelijk te maken is NXTGEN HIGHTECH in het leven geroepen. In totaal is er ruim 1 miljard euro verdeeld binnen de hightech sector, waarvan bijna 200 miljoen voor handsfree agrifood. Robottechnologie voor de land- en tuinbouw is één van de zes toepassingsgebieden binnen het fonds, naast schone energie, lasercommunicatie, medicijnontwikkeling, snellere chips en lichte materialen.

De bijdrage uit het fonds moet het mogelijk maken om gewassen zoveel mogelijk autonoom te gaan telen. “In de landbouw is nog steeds veel handwerk nodig en arbeidskrachten worden schaarser. Dat is één reden om robotica in de land- en tuinbouw verder te ontwikkelen”, vertelt Erik Pekkeriet, programmamanager van het Agro Food Robotics onderzoek van de WUR.

Minder kosten, meer natuur
“Aan de andere kant zou je duurzaamheid willen stimuleren. Daarvoor hebben we tools nodig met sensoren die data verzamelen en beslissingen ondersteunen. De boer kan zo veel scherpere keuzes maken en zuiniger omgaan met chemicaliën, water, mest en energie. En het wordt ook makkelijker om beslissingen te nemen die zorgen voor meer biodiversiteit. Tegelijk kun je dus beter sturen op kwaliteitsverhoging van je product.” Samen met tientallen partners uit voornamelijk het bedrijfsleven gaat WUR hieraan werken.

Toepassingen liggen er onder andere in de open teelt, van groei tot oogst en verwerking. Sensoren in het veld gaan de groei in de gaten houden, en vormen daarmee een extra oog voor de boer. Camera’s op windmolens helpen bijvoorbeeld om nutriëntengebrek of overtollig water te monitoren. Voor de oogst komen er sterk verbeterde oogstrobots. Pekkeriet: “Denk bijvoorbeeld aan het oogsten van gewassen in de strokenteelt. Oogstmachines kunnen die gewassen nog niet goed pakken, zodat strokenteelt veel extra werk met zich meebrengt.” Met nieuwe machines zal dit verleden tijd zijn, hoopt hij.

Samenwerken op het erf
De robotisering gaat verder op het boerenerf. Om botsingen te voorkomen, moeten robots op het erf kunnen ‘communiceren’ met tractoren. “Een vraag is nog hoe je dat merkonafhankelijk maakt”, zegt Pekkeriet. “Tegelijk kan de veiligheid op een erf met zulke robots nog worden verbeterd, zodat ook kinderen met een gerust hart kunnen buitenspelen.” Behalve in de open teelt liggen er toepassingen in de glastuinbouw en de voedingsmiddelenindustrie.


Meer nieuws over Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
Meer nieuws over Politiek

Achtergrond

Meer achtergrond