Algemeen

Wet- en regelgeving

NEN wordt partner in City Deal voor de slimme stad (Video)

Op 3 juni tekent NEN de City Deal ‘Een Slimme stad, zo doe je dat’. In dit netwerk wordt gewerkt aan instrumenten voor de slimme stad. Doel is om uiteindelijk processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd. Op deze manier kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden.

In het netwerk  van de City Deal ‘Een Slimme stad, zo doe je dat’  werken ruim vijftig publieke en private partijen samen in verschillende werkgroepen aan instrumenten die haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Andere steden kunnen hier ook gebruik van maken. De instrumenten worden verzameld in een ‘toolbox’. Volgens Wim Willems, voorzitter van de bestuurlijke themagroep Smart City van de G40 en wethouder in Apeldoorn, is dit een van de redenen waarom hij zo enthousiast is over de City Deal: ‘Als gemeenten optimaal willen profiteren van de kansen die digitalisering biedt, moeten ze samenwerken en niet allemaal zelf het wiel uitvinden. De City Deal biedt daartoe alle gelegenheid.

Standaardisatie en innovatie
NEN neemt niet alleen deel aan een aantal werkgroepen, maar is ook gevraagd om deel uit te maken van de ‘borgingsgroep’ om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van de werkgroepen zo goed mogelijk landen. Standaardisatie is een goed middel om ‘best practices’ in te zetten in standaarden en op deze manier innovatie te versnellen. NEN draagt bij aan de ontwikkeling van tools rondom de slimme stad door middel van het delen van kennis rondom standaarden en innovatie.

Meer nieuws van NEN Nederlands Normalisatie-instituut
Meer nieuws over Algemeen
Meer nieuws over Wet- en regelgeving