Bedrijven

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Slimme baksteen

De eerste SmartBricks van Althen zijn recent geplaatst op een locatie aan de Overamstel. SmartBrick is ontstaan vanuit een innovatiecompetitie van de Gemeente Amsterdam, waar het in twee eerdere fases van dit programma de hoogste score behaalde uit 46 inzendingen.

Smartbrick is een nieuwe IoT-sensor ontworpen voor betaalbare en nauwkeurige monitoring van civiele infrastructuur (kades, funderingen, gebouwen enzovoort). Smartbrick detecteert en bewaakt helling en andere fysieke parameters met hoge nauwkeurigheid en stuurt deze gegevens direct draadloos door naar een online-controlecentrum. Het is uniek in zijn combinatie van nauwkeurige dagelijkse metingen, geïntegreerde AI en ultralaag stroomverbruik, waardoor een volledig draadloos, eenvoudig te installeren, batterijgevoed en goedkoop meetsysteem ontstaat. De proeftuin waar SmartBrick geplaatst is, is een uitdagend project waarin een kade gecontroleerd wordt belast tot deze daadwerkelijk naar voren beweegt. Het project biedt veel waardevolle data voor onderzoekers om te begrijpen hoe kadefalen tot stand komt en hoe dit tijdig kan worden voorspeld. Door het gecontroleerd belasten van deze kade kunnen rekenmodellen gevalideerd worden. Met dit model kan straks heel precies worden voorspeld hoe kades bewegen en wanneer er risico optreedt en ingegrepen moet worden.

Meer nieuws van Althen Sensors & Controls BV
Meer nieuws over Bedrijven
Meer nieuws over Onderzoek, ontwikkeling en innovatie