Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Waterstoftechnologie met lasers

Het succes van de energietransitie hangt nauw samen met voortgezet onderzoek naar waterstoftechnologieën. Een belangrijk doel van het Fraunhofer Instituut voor Lasertechnologie ILT is om de brandstofcel rijp voor serieproductie te maken. Hiertoe richten de onderzoekers uit Aken een waterstoflaboratorium van 300 m2 op: hier zal een breed scala aan testfaciliteiten voor lasertechnologie een platform vormen voor openbare projecten en industriële samenwerking dat uniek is in Duitsland.

In veel delen van de wereld is klimaatverandering een existentiële bedreiging geworden met onoverzienbare gevolgen. In overeenstemming met het Akkoord van Parijs is Duitsland daarom van plan om in 2045 klimaatneutraal te worden. Om de energietransitie te doen slagen, ontwikkelen wetenschappers niet alleen bij Fraunhofer ILT, maar in heel Duitsland nieuwe technologieën voor energieopwekking en -gebruik die duurzaam, efficiënt en economisch zijn, en waarbij waterstoftechnologie een prominente rol speelt. Waterstof die op een klimaatvriendelijke manier wordt geproduceerd, maakt het mogelijk om de CO2 -uitstoot te verminderen waar een efficiënt gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen niet voldoende is. Daar kan waterstof die is geproduceerd met een teveel aan elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, steenkool vervangen. Op waterstof draaiende piekbelastingcentrales kunnen op hun beurt voor een betrouwbare energievoorziening zorgen. Fraunhofer ILT bouwt een eigen waterstoflaboratorium en creëert daarmee ideale randvoorwaarden om de brandstofcel als het hart van de waterstoftechnologie te optimaliseren – tot aan serieproductie.


Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws over Onderzoek, ontwikkeling en innovatie