Actieve componenten/microcontrollers

Constante-stroom stappenmotor-driver

Het assortiment stappenmotor-drivers van Toshiba is uitgebreid met een nieuw IC dat constante-stroom-motorregeling mogelijk maakt zonder dat een externe stroomdetectieweerstand nodig is.

De TB67S539FTG is ondergebracht in een QFN32-behuizing van 5 x 5 mm en is geschikt voor een breed scala van stappenmotor-applicaties met constante-stroomregeling, waaronder toepassingen in kantoorautomatisering, commerciële en industriële apparatuur. Het apparaat is ook geschikt voor gebruik in bewakingscamera’s en projectoren. Gebaseerd op Toshiba’s nieuwste BiCD-proces kan het nieuwe IC bipolaire stappenmotoren aansturen met spanningen tot 40 V en stromen tot 2,0 A. De geïntegreerde H-brugschakeling voor de motorregeling maakt gebruik van een Nch/Nch-configuratie en heeft een ingebouwde ladingspomp voor de regeling van de uitgangstrap. De stroomdetector is geïntegreerd in de QFN32-behuizing. Bovendien heeft de TB67S539FTG geen externe condensator nodig voor de ladingspomp.

Meer nieuws van Toshiba Electronics Europe
Meer nieuws over actieve componenten/microcontrollers
Voorgestelde leveranciers in actieve componenten/microcontrollers

Uitgelicht