Proces-/productieautomatisering (apparatuur)

Fabrieken op afstand besturen

Voor het gezamenlijk uitvoeren van een Proof of Concept (PoC) om een systeem van een fabriek op afstand te kunnen besturen, heeft Yokogawa een overeenkomst getekend met NTT DOCOMO. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van 5G, de Cloud, Artificial Intelligence en andere technologieën.

De PoC omvat het gebruik van cloud-gebaseerde Yokogawa Artificial Intelligence (AI) voor fabrieksbesturing en een 5G-communicatiemodule. Een eerste opstelling is gemonteerd op een systeem die het waterniveau van drie tanks op afstand regelt. De test is bedoeld om aan te tonen hoe eenvoudig bedrijven in de chemische, olie- en andere procesindustrieën hun bestaande systemen kunnen aanpassen door gebruik te maken van geavanceerde 5G-autonome regelapparatuur met de nieuwste cloud-gebaseerde AI. Om in de toekomst autonome besturing in fabrieken te realiseren, zal Yokogawa samenwerken met DOCOMO om deze technologie te verifiëren en te optimaliseren. De PoC onderzoekt of deze uitdaging kan worden opgelost door gebruik te maken van DOCOMO’s snelle 5G-communicatienetwerk met grote capaciteit en lage latency, de DOCOMO Open Innovation Cloud en Multi-access Edge Computing. Yokogawa heeft al een proef afgerond met een autonoom besturingssysteem op basis van haar eigen AI-technologie dat met succes het waterpeil in een niveauregelsysteem met drie tanks controleerde. Op basis van diepgaande kennis van fabrieksbesturings- en operationele technologie, IT en industrie, helpt Yokogawa klanten in de procesindustrie bij het visualiseren van kwesties die elk gebied van hun bedrijfsactiviteiten beïnvloeden, het optimaliseren van hun activiteiten en daarmee het creëren van nieuwe waarde en het ondersteunen van groei. In deze PoC werkt Yokogawa samen met DOCOMO om nieuwe waarde te creëren en bij te dragen aan de ontwikkeling van niet alleen de procesindustrie, maar ook alle andere industrieën.

Meer nieuws van Yokogawa Europe Solutions BV
Meer nieuws over proces-/productieautomatisering (apparatuur)
Voorgestelde leveranciers in proces-/productieautomatisering (apparatuur)

Uitgelicht nieuws