Actieve componenten/microcontrollers

Functionele veiligheid voor automotive veiligheid

Veiligheid is van het hoogste belang voor toepassingen in auto’s om een betrouwbare werking te garanderen, en voor het welbevinden van de gebruiker.

Microchip introduceert daarom nieuwe gecertificeerde functionele veiligheidspakketten voor het ontwikkelen van producten volgens de ISO 26262 functionele veiligheidsstandaard, en wel voor dsPIC33C digitale signaalcontrollers (DSC’s) en voor PIC18- en AVR-microcontrollers (MCU’s), die de ontwikkeling versnellen van veiligheidskritische ontwerpen. Het ecosysteem voor dsPIC33C DSC’s omvat onder andere AEC Q100 klasse 0-gekwalificeerde functionele veiligheidsklare dsPIC33C DSC’s met toegesneden hardware-veiligheidsfuncties. Het ecosysteem voor PIC18- en AVR-MCU’s bestaat onder andere uit AEC Q100 klasse 1-gekwalificeerde functionele veiligheidsklare PIC18-Q84 MCU’s met CAN FD en AVR DA MCU’s met LIN interfaces, beide met hardware ondersteuning voor capacitieve aanrakingsgevoelige sensorbediening.

Meer nieuws van Microchip Technology Europe BV
Meer nieuws over actieve componenten/microcontrollers
Voorgestelde leveranciers in actieve componenten/microcontrollers

Uitgelicht nieuws