Overige meetinstrumenten

Meetinstrument voor oppervlakteweerstand

Een hoge oppervlakteweerstand geeft aan dat het materiaal meer isolerend is. Daar staat tegenover dat hierdoor de opbouw van statische elektriciteit op niet-metalen materialen hoger kan zijn en tot gevaarlijke situaties kan leiden, waardoor het testen van de weerstand van oppervlaktematerialen, vooral in potentieel explosieve gebieden en levensreddende omgevingen, essentieel is.

Super-megohm-meters zoals de Hioki SM7110 bieden een zeer groot weerstandsbereik en gebruiksvriendelijke features en functies om te helpen bij deze belangrijke toepassing. Volgens de IEC-norm 60079-0 moet de oppervlakteweerstand worden getest van apparatuur met niet-metalen behuizingen. De test wordt uitgevoerd op delen van de behuizing of op een proefstuk in overeenstemming met de opgegeven afmetingen. Het testobject dient minimaal 24 uur geconditioneerd te worden bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid en tevens getest onder dezelfde omgevingscondities. Tussen twee elektroden wordt gedurende 65 seconden een spanning van 500 V aangelegd. Vervolgens wordt de oppervlakteweerstand gemeten. De typische waarde van de oppervlakteweerstand ligt tussen 106 en 1012 Ω.

Meer nieuws van CNRood BV
Meer nieuws over overige meetinstrumenten
Voorgestelde leveranciers in overige meetinstrumenten

Uitgelicht nieuws