Tools

PNOZmulti Configurator uitgebreid

n de softwaretool PNOZmulti Configurator van de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 zijn vanaf softwareversie 10.13 nieuwe functiebouwstenen beschikbaar voor een eenvoudige configuratie van veilige gebruikersprogramma’s. Het is nu mogelijk om lichtschermtoepassingen te realiseren waarbij het materiaal slechts in één richting moet worden getransporteerd: vanaf versie 10.13 is het mogelijk om met de PNOZmulti Configurator eenvoudig en veilig dergelijke zogenaamde L-muting-applicaties te maken.

Deze functie is beschikbaar in de muting-functiebouwsteen van de huidige versie en biedt alle functies van L-muting, zoals het deactiveren/activeren van het lichtscherm en het aansturen van de mutinglamp. Zo kunnen lichtschermtoepassingen op het gebied van logistiek – zoals het bewaken van transportbanden en palletiseermachines, het regelen van de uitstroom van pakketten – nu nog toepassingsspecifieker en dus productiever en economischer worden gerealiseerd met de PNOZmulti. PNOZmulti 2 biedt in combinatie met het veilige heksysteem PSENmlock van Pilz ook een nog comfortabelere hekoplossing: een nieuwe logicabouwsteen voor de configuratie van de signaalvolgorde voor het sluiten van het veilige heksysteem PSENmlock maakt de realisatie van dergelijke oplossingen eenvoudiger. Voor het bewaken van analoge functies is de wiskunde-functie uitgebreid met het vermenigvuldigen en delen van analoge waarden. Dit betekent dat zelfs complexere berekeningen voor toepassingen, die uit meerdere analoge sensoren bestaan, overzichtelijk en gemakkelijk afgehandeld kunnen worden. Ook zijn twee nieuwe logische functiebouwstenen Digital Encoder en Digital Decoder beschikbaar, die gebruikt worden voor het coderen en decoderen van ingangs- en uitgangssignalen.

Dit artikel heeft betrekking op het volgende thema
Meer nieuws van Pilz
Meer nieuws over tools
Voorgestelde leveranciers in tools

Uitgelicht nieuws