Voedingen en filters

PULS QT40.241-B2: voeding en databron voor het Industrial Internet of Things

De QT40.241-B2 is een zeer efficiënte en betrouwbare DIN-rail voeding die met behulp van de geïntegreerde IO-Link-poort waardevolle gegevens verzamelt en aanlevert. De IO-Link-verbinding registreert een aanzienlijke hoeveelheid real-time informatie die van bijzonder belang is voor zowel de eindklant als de systeemintegrator of machinebouwer.

Bijvoorbeeld de uitgangsstroom- en uitgangsspanningsniveaus, de resterende levensduur van het apparaat, de temperatuurontwikkeling in de applicatie, de belasting van de voeding en de kwaliteit van de netspanning.
Betrouwbare gegevens zijn de sleutel tot succes in het Industrial Internet of Things. De PULS DIMENSION QT40.241-B2 is de eerste 3-fase DIN-rail voeding (24 VDC /40 A) die deze systeemdata via IO-Link ter beschikking stelt aan gebruikers. IO-Link is ontwikkeld om de signalen van de sensoren en actuatoren (IO-Link-devices) op productieniveau op te halen. Deze signalen worden via een IO-Link-master geïmporteerd naar het betreffende veldbussysteem en naar het automatiseringssysteem verzonden. De combinatie van veldbus en IO-Link maakt continue communicatie op alle niveaus mogelijk, wat onmisbaar is voor de productie-eenheden van de toekomst. De data die de QT40.241-B2 registreert, vormen de basis voor de technische innovaties van de komende jaren. Hierbij is het van belang machine learning te combineren met het IIoT.

PULS QT40.241-B2: voeding en databron voor het Industrial Internet of Things De voeding levert nauwkeurige metingen van de uitgangsstroom. Op basis van deze uiterst zorgvuldig gemeten waarden is het mogelijk om digitale belastingsprofielen te detecteren en te beschrijven. Op basis van informatie over de uitgangsstroom is het bijvoorbeeld mogelijk om te bepalen of een belasting al dan niet verandert over een langere periode. Deze verandering kan een indicatie zijn van slijtage in de machine of applicatie. Deze aanpak betekent dat de stroomvoorziening als databron geheel nieuwe mogelijkheden creëert in het gebruik van data in de productie-omgeving. Het gebruik van stroom als gestandaardiseerde databron in het productieproces speelt hierbij een belangrijke rol. Stroom levert als fysieke waarde nauwkeurige, interpreteerbare en betrouwbare gegevens. Dit betekent dat veelvoorkomende big data-problemen in gevestigde bedrijfsstructuren, zoals incompatibiliteit en inconsistentie van gegevens, of problemen bij netwerken en schaalvergroting, kunnen worden vermeden.
Met de QT40.241-B2 breidt PULS een van zijn meest betrouwbare en efficiënte driefase-voedingen uit met een slimme sensorfunctie, waardoor het apparaat klaar is voor eenvoudige integratie in bestaande communicatienetwerken. Gebruikers profiteren van een toekomstbestendige oplossing die naast een stabiele energievoorziening ook volkomen nieuwe inzichten geeft in de prestatie-eisen en fysieke processen van hun installaties of machines. Deze waardevolle informatie kan worden gebruikt om de beschikbaarheid en bezettingsgraad van de installatie te optimaliseren. Daarnaast helpt het de energiekosten te verlagen en maakt het behoeftegericht, preventief onderhoud mogelijk.

Meer nieuws van Elipse nv
Meer nieuws over voedingen en filters
Voorgestelde leveranciers in voedingen en filters

Uitgelicht nieuws